Personal


Klassforeståndare, rektor

 • Lotta Lindberg-Jaakkola,  åk 2-6

Timlärare:


Sonja Balthasar

 • Ma åk 5-6
 • Omg åk 3-6
 • Re åk 5-6
 • Sh 5-6
 • spec.

Tiina Pöyli

 •  Gy 

Jukka Torikka

 •  Teknisk slöjd 

Henrik Rae

 •  Mu f-6, bk 3-6, hi 5-6, en 4-6, lå,  
Lotta Söderlund
 • textilslöjd 5-6
Linda Lindberg
 • Omg F-2
 • Mo f-2
Övrig personal:

Jonna Frankenhaeuser

 • speciallärare 

Nina Forsten-Lindman

 • skolpsykolog

Johanna Karlsson

 • skolkurator

OBS: Om ditt barn är sjukt:

Ring eller sänd ett textmeddelande till skolans mobil samt kontakta taxin.

Taxi
Lola: 050 5662832 
Vid frågor angående skolskjutsar kontakta trafik assistent Sara Ingman  tel. 040-4885747

Om du av någon annan viktig orsak vill anhålla om ledighet från skolan för ditt barn, bör du fylla i blanketten anhållan om befrielse från skolgång. Blanketten finns i Wilma. Gör anhållan i god tid.

Följ med händelsekalendern i Wilma, där finns aktuell info om skolan!